AYDANAYA ÜYE VE ZİYARETÇİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Startsub Yazılım ve Ticaret Anonim Şirketi (“Startsub” veya “Şirket”) ’ne ait olana ve E-Ticaret Abonelik Markaları Listeleme Platformu olarak çözüm sunduğu www.aydanaya.com ’un Üye’si ve/veya Çevrimiçi Ziyaretçisi iseniz; veri sorumlusu sıfatıyla, hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi, kişisel verilerinizin kimlerle paylaşılabileceğini, işlenen kişisel veriler üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun şekilde topladığımızı ve işlediğimizi bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

I. Üye

Kişisel Veri KategorisiKişisel Veri Türüİşleme Amacı
Kimlik VerisiAd, soyadı,
 • Üye ile ilgili Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması,
 • Ürün satışına aracılık,
 • Kargo işlemlerinin organizasyonu ve
 • Üyelik sözleşmesinin ifası
 • Üye sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması
İletişim VerisiE-posta adresi, telefon numarası
 • Üye ile ilgili Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması,
 • Ürün teslim ve kargo işlemelerinin organizasyonu
 • Üye sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi
 • Üyelerle gerektiğinde üyelikleriyle ilgili iletişime geçilmesi ve/veya mal veya hizmetlerin temini sürecine ilişkin bilgi verilmesi
 • Ticari elektronik ileti iznine istinaden Üye ile tanıtım ve pazarlama amaçlı olarak iletişime geçilmesi,
 • Aydanaya.com ile ilgili değişikliklerden üyelerin haberdar edilmesi,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması
Risk Yönetimi VerisiIP adresi, Bağlantı sağladığınız cihaza ait özellikler, Konum
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Pazarlama süreçlerimizin planlanması, geliştirilmesi, icrası
Pazarlama VerisiÇerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
 • Üye tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Üye’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması
 • İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması
 • Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması
 • Üye deneyiminin iyileştirilmesi
 • Pazarlama süreçlerimizin planlanması, geliştirilmesi, icrası
Üye İşlem VerisiSatın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, varsa ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması
Finansal Verikredi kartı token bilgisi, Fatura bilgileri,
 • Satın alma işleminin gerçekleştirilmesi
 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması
Hukuki İşlem ve Uyum VerisiVerilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, onay verdiği üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi vb. Startsub hizmetlerinden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum
 • Savunma hakkının kullanılabilmesi
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

II. Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edildiği Kişi

Kişisel Veri KategorisiKişisel Veri Türüİşleme Amacı
Kimlik VerisiAd, soyadı,
 • Üye tarafından gerçekleştirilen satın alma işleminin Satıcı’ya bildirilmesi,
 • Ürün teslim ve kargo işlemelerinin organizasyonu
 • Üyelik sözleşmesinin ifası
 • Üye sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
İletişim VerisiE-posta adresi, telefon numarası
 • Kargo işlemlerinin organizasyonu,
 • Sorun ve şikayetlerin çözümlenmesi
 • Gerektiğinde temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin ilgili kişi ile iletişime geçilebilmesi
Finansal VeriFatura bilgileri
 • Satın alma işleminin gerçekleştirilmesi
 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi

III. Çevrimiçi Ziyaretçi

Kişisel Veri KategorisiKişisel Veri Türüİşleme Amacı
Risk Yönetimi VerisiIP adresi, Bağlantı sağladığınız cihaza ait özellikler, Konum
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Pazarlama süreçlerimizin planlanması, geliştirilmesi, icrası
Pazarlama VerisiÇerez kayıtları, Web Sitesi’ni kullanım şekliniz, süreniz ve gezinme tercihleriniz;
 • Ziyaretçi tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi
 • İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması
 • Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması
 • Ziyaretçi deneyiminin iyileştirilmesi
 • Pazarlama süreçlerimizin planlanması, geliştirilmesi, icrası

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirketimiz ile aranızda hizmet veren-üye ilişkisi süresince yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayalı olarak ve aşağıda belirtilen şekillerde toplamaktayız:

Kişisel verilerinizden kimlik verisi, iletişim verisi, finansal veri, üye işlem verisi, Kanun’un 5/(2). Maddesinde yer alan “’bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ hukuki sebebine dayalı olarak web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden üyelik kaydı oluşturduğunuza elde etmekteyiz.

Kişisel verilerinizden risk güvenliği veriniz, üye işlem veriniz, hukuki uyum işlem ve uyum veriniz Kanun’un 5/(2). Maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak web sitemize erişim sağladığınızda, web sitemizde gezindiğinizde, web sitemiz ve/veya mobil uygulamamız üzerinden kayıt olma ve/veya satın alma işlemi gerçekleştirdiğinizde, tarafımız ile sözleşme imzalamayı kabul ettiğinizde, sizinle ilgili belirli işlemleri gerçekleştirebilmemiz için onay verdiğinizde otomatik olarak toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizden pazarlama verileriniz açık rızanızın varlığı halinde web sitemizi ziyaret ettiğinizde ve/veya mobil uygulamamızı kullandığınızda bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi internet erişiminde kullanılan terminal cihazlarınıza kaydedilen çerezler aracılığı ile ve web sitemizde veya sitemiz haricindeki dijital mecralarda ve sosyal medya platformlarından ürün ve hizmet kampanyası ve tanıtımı yaptığımızda Şirketimiz veya iş birliği yaptığımız çözüm ortaklarımız aracılığıyla hazırlanan raporlar, analizler ve tarafınıza iletilen memnuniyet anketleri ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz Kanun’un 5/(2). Maddesinde yer alan “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak bize iletilen talepler, iddialar, hukuki belgeler ve tebligatlar aracılığı ile toplanmakta ve dava/icra/hukuk dosyalarında fiziki ve elektronik olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ VE YURTDIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Satın almış olduğunuz ürünlerin tarafınıza gönderimini Satıcı adına organize edebilmek amacıyla kimlik ve iletişim verileriniz çalıştığımız kargo şirketleri ile paylaşılmaktadır.

Kimlik ve iletişim verileriniz ürün ve hizmeti temin edecek olan Satıcılar ile paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz Avrupa Ekonomik Bölgesi bünyesinde yer alan güvenlikli bulut sunucularında muhafaza edilmektedir.

Üye tarafından iade/geri ödeme talep edilmesi halinde iade/ geri ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için kişisel verileriniz kredi kartını çıkaran banka ile paylaşılmaktadır.

Risk yönetimi ve pazarlama verileriniz Şirketimiz ile ilgili verileri analiz edebilmemiz, pazarlama süreçlerimizin planlanması, geliştirilmesi ve icrası amacıyla amacıyla 3. Taraf çözüm ortaklarımızın/tedarikçilerimizin uygulamaları olan Google Analytics ve Facebook Pixel’e aktarılmaktadır.

Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımız ile ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla kişisel verilerinizi mahkeme kararı, Tüketici Hakem Heyeti kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlar ile paylaşıyoruz.

AYDINLATMA METNİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Startsub, işbu Aydınlatma Metnin’de her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Aydınlatma Metni’nin web sitemiz üzerinden yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline her zaman www.aydanaya.com web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 • Yazılı ve imzalı olarak
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile;
 • Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimize teslim edebilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tam Unvan: Startsub Yazılım ve Ticaret Anonim Şirketi

Mersis No: 0781054321200014

İletişim Linki: info@aydanaya.com

E-Posta Adresi:

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi:

Veri Sahibi Başvuru Formu:

Adres: Kuzguncuk Mahallesi İcadiye Cad. No:86/- Üsküdar/İstanbul

Startsub